Voorwoord

Dit boek geeft in woord en geschrift een fraai overzicht van een aantal gebeurtenissen in Leiden in het jaar1980. Dat jaar was zeker niet een van de gemakkelijkste jaren. Nederland verkeerde ook toen in een crisis en Leiden werd zeker niet gespaard. Wim van Noort heeft talloze gebeurtenissen in dat jaar met groot gevoel in foto’s vastgelegd. Die beelden met de daarbij behorende teksten laten zien, dat er naast leed ook veel vreugde en plezier was. Sommige zaken van toen zijn nog steeds actueel.
In januari gingen bijvoorbeeld buurtbewoners de Willem de Zwijgerlaan op, om actie te voeren voor een ondertunneling. Zal het er nu van komen? Krakers moesten door hun gekraakte panden verlaten en de strijd werd soms grimmiger. Zal er voortaan nog veel gekraakt worden? Wethouder Waal opent in September een geheel vernieuwde Hooigracht. Wordt die in de toekomst weer afgebroken voor een sneltram naar Gouda? Het was een roerige oudejaarsnacht. Hoe vaak zullen we dat nog meemaken? Bij de Pieterskerk was er pannenbier voor de restauratie van het dak. Het afgelopen jaar kwam een volgende restauratie gereed met vernieuwde ramen en een vernieuwde vloer. Sommige initiatieven blijken uiteindelijk niet aan te slaan, zoals de bouw van piramide woningen in Leiden.
Maar bovenal wordt ook het dagelijkse leven in Leiden getoond en beschreven. Van de moord op een prostituée, de brand, waarbij een dode te betreuren viel, de overval in de Kopermolen en een lekke gasleiding aan de Boommarkt tot de drukte in de Leidato, de Pasar Gambir en Queen in de Groenoordhallen, de zomeractiviteiten in buurthuis “op eigen wieken”, en nog veel meer wetenswaardigheden. Voor mij was 1980 een bijzonder jaar, omdat ik benoemd werd als burgemeester in deze fraaie monumentale stad. Ik mocht gelukkig nog achttien jaar blijven en in die tijd heb ik Leiden steeds mooier zien worden.
De prachtige foto’s met de daarbij behorende artikelen uit de helaas ter ziele gegaan zijnde Leidse Courant geven een afwisselend beeld van het Leidse leven in het jaar 1980.
C.H. Goekoop